MCC Maroon vs Geckos Blue

MCC Gold vs FIAS Fury

FIAS Fury vs MCC Maroon

SCBC Sharks vs MCC Gold

Geckos Blue vs FIAS Fury

MCC Gold vs UnReal Madrid

SCBC Sharks vs Geckos Blue

UnReal Madrid vs MCC Maroon

Geckos Blue vs UnReal Madrid

FIAS Fury vs SCBC Sharks