Singleton City vs Singleton Utd

Occasionally Utd vs Hardly Athletic

MDR vs Singleton City

Mandurah Utd vs Singleton Utd

Singleton City vs Occasionally Utd

Hardly Athletic vs Mandurah Utd

Singleton City vs FIAS 10

Occasionally Utd vs Singleton Utd

Hardly Athletic vs Singleton City

Singleton Utd vs FIAS 10