Geckos vs MDR Black Joeys

Mandurah vs MDR Blue Joeys

MDR Blue Joeys vs SCBC Thunder and Lightning

MDR Black Joeys vs Next Level

FCC Rockets vs MDR Blue Joeys

Singleton vs MDR Black Joeys

MDR Blue Joeys vs Next Level

MDR Black Joeys vs Sonic Breeze

FCC Flames vs MDR Black Joeys

Sonic Breeze vs MDR Blue Joeys