MCC2 vs FIAS 7

FIAS 6 vs MBC Strikers

FIAS 6 vs FIAS 7

MBC Strikers vs MBC Marvels

FIAS 7 vs MDR Ollyroos

Legends vs FIAS 6

MBC Strikers vs FIAS 7

MCC2 vs MBC Marvels

FCC Giants vs SCBC Scorpions

Dawesville Utd vs MCC2